Triton SS® Tube Hex Heads

 
Triton SS® Hex Head Tube Jig ½oz Triton SS® Hex Head Tube Jig ¾oz
Triton SS® Hex Head Tube Jig ½ozTriton SS® Hex Head Tube Jig ¾oz

C&B ORIGINAL ½oz Hex Head Tube jigs.

C&B ORIGINAL ¾oz Hex Head Tube jigs.

$2.69

$2.69

Triton SS® Hex Head Tube Jig 1oz Triton SS® Hex Head Tube Jig 1½oz
Triton SS® Hex Head Tube Jig 1ozTriton SS® Hex Head Tube Jig 1½oz

C&B 1oz Hex Head Tube jigs.

C&B 1½oz Hex Head Tube jigs.

$3.09

$3.39